Distance tubes

0,00 zł

height: 10mmexternal diameter: 8.1mmwall thickness: 2mmexternal diameter: 10.1mmzinc

0,00 zł

height: 5mminternal diameter: 8.1mmwall thickness: 2mm external diameter: 10.1mmzinc